Ενεργειακά Έργα

Φωτοβολταϊκά σε στέγες < 10KW

Φωτοβολταϊκά σε γήπεδα > 10KW

1) 40 KW σε γήπεδο με Tracker στo Χαροκόπι Ιωαννίνων

επιστροφή στα έργα

ΦΒ πάνελ: Suntech Power
Σύστημα στήριξης: Atlas Mechatron T150
Inverter: Sma Tripower
Ηλεκτρολογικό Υλικό: Schneider Electric,Siemens