Ενεργειακά Έργα

Φωτοβολταϊκά σε στέγες < 10KW

Φωτοβολταϊκά σε γήπεδα > 10KW

1) 3.12 KW στο Αγρίνιο

επιστροφή στα έργα

Φ/Β πάνελ: Sanyo HIT 240Wp
Inverter: ULX 3000 της Danfoss
Ηλεκτρολογικό υλικό : ΑΒΒ
Σύστημα στήριξης της Γερμανικής εταιρίας HAWI