Ενεργειακά Έργα

Φωτοβολταϊκά σε στέγες < 10KW

Φωτοβολταϊκά σε γήπεδα > 10KW

Υπηρεσίες

Η Solar Project καλύπτει την πλήρη γκάμα των δραστηριοτήτων στο σχεδιασμό και την κατασκευή φωτοβολταϊκών συστημάτων. Η επάρκεια των στελεχών της εξασφαλίζει ολοκληρωμένες λύσεις σε όλα τα στάδια πραγματοποίησης του έργου που επιγραμματικά είναι:

 • Η προκαταρκτική επαφή που καθορίζει το χώρο και το είδος της εγκατάστασης καθώς και όποιες ενδεχόμενες ειδικές συνθήκες.
 • Η έκδοση των αδειών και εγκρίσεων που απατούνται για την αδειοδότηση ενός επενδυτικού σχεδίου για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.
 • Ο σχεδιασμός της εγκατάστασης από τους ειδικευμένους μηχανικούς της εταιρείας καθώς και από ένα διευρυμένο κύκλο συνεργατών με στόχο τη βέλτιστη τεχνο-οικονομική λύση για τον πελάτη μας.
 • Η εκπόνηση του επενδυτικού προγράμματος για την χρηματοδότηση του έργου  από τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα.
 • Η ολοκλήρωση της λεπτομερούς μελέτης εφαρμογής του έργου.
 • Η ολοκληρωμένη εγκατάσταση από κατάλληλα καταρτισμένα και εκπαιδευμένα άτομα που αποτελούν τα συνεργεία της Solar Project. Τα έργα επιβλέπονται από εξειδικευμένους μηχανικούς σε όλες τις φάσεις της κατασκευής και παραδίδονται «με το κλειδί στο χέρι».
 • Η έναρξη λειτουργίας του συστήματος.
 • Η τεχνική διαχείριση της εγκατάστασης καθ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της, με χρήση ειδικού λογισμικού και προγραμματισμένες επιτόπου επισκέψεις για τον έλεγχο καλής λειτουργίας της.

Ρωτήστε μας και για:

 • Εναλλακτικές μορφές ενέργειας
 • Κλιματισμό
 • Αντλίες θερμότητας
 • Σώματα-Θέρμανση δαπέδου-θερμοπομπούς
 • Λέβητες
 • Καυστήρες πετρελαίου - φυσικού αερίου - pellet
 • Κυκλοφορητές-πιεστικά
 • Επεξεργασία νερού
 • Ηλιακά συστήματα
 • Σωλήνες - Εξαρτήματα

Μέλη του δικτύου καταστημάτων της Διαθερμικής