Ενεργειακά Έργα

Φωτοβολταϊκά σε στέγες < 10KW

Φωτοβολταϊκά σε γήπεδα > 10KW

Νέα

31.10.2012, Συγκριτικός Πίνακας εσόδων και απόσβεσης πριν και μετά την εφαρμογή των νέων μειωμένων τιμών πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας

Τιμή πώλησης ηλ. ενέργειας 07/2009Τιμή πώλησης ηλ. ενέργειας 02/2012Τιμή πώλησης ηλ. ενέργειας 08/2012
Εγγυημένες τιμές
0,55 €/kWp0.495 €/kWp0.25 €/kWp
Κόστος εγκατάστασης
40.000 28.000 19.000
Ετήσια έσοδα
8.000 7,400
3,700
Χρόνος απόσβεσης
5 έτη
3,7 έτη
5,2 έτη
Βαθμός απόδοσης (IRR)
20%
25%
19%

«προηγούμενη567891011121314επόμενη»