Ενεργειακά Έργα

Φωτοβολταϊκά σε στέγες < 10KW

Φωτοβολταϊκά σε γήπεδα > 10KW

Νέα

13.02.2012, Οδηγός χρηματοδότησης για εγκατάσταση οικιακών φωτοβολταϊκών

Alpha Πράσινες Λύσεις – Ενεργειακό Σπίτι-Φωτοβολταϊκά

Το «Ενεργειακό Σπίτι» προσφέρεται για τη χρηματοδότηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10KW σε στέγες και ταράτσες ιδιόκτητων οικιών, με ή χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Με εμπράγματες εξασφαλίσεις
 • Κάλυψη έως 100% του κόστους αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού (και μέχρι το 75% της αξίας του ακινήτου)
 • Κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με Euribor 3μήνου (περίπου 1,29%) + περιθώριο 3,10% (πλέον εισφορών του Ν.128/75 0,12%) ή σταθερό επιτόκιο
 • Ποσό δανείου από 10.000 έως 100.000 ευρώ
 • Διάρκεια αποπληρωμής από 5 έως 20 έτη
 • Περίοδος χάριτος έως 1 έτος με δυνατότητα αποπληρωμής τόκων ανά τρίμηνο.
Χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις
 • Κάλυψη έως 40.000 ευρώ του κόστους αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού
 • Κυμαινόμενο επιτόκιο (9%) (πλέον εισφορών του Ν.128/75, 0,6%)
 • Ποσό δανείου από 1.500 έως 40.000 ευρώ
 •  Διάρκεια αποπληρωμής από 6 μήνες έως και 7 έτη

Φωτοβολταϊκό Σπίτι

Το δάνειο ‘‘Φωτοβολταϊκό σπίτι’’ προσφέρεται για τη χρηματοδότηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες και ταράτσες ιδιόκτητων οικιών για συστήματα έως 10 kwp.

Με εμπράγματες εξασφαλίσεις
 • Κάλυψη έως 50.000 ευρώ του κόστους αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού.
 • Κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με EURIBOR 3μήνου (περίπου 1,29%) + περιθώριο 3,95 % (πλέον εισφορών του Ν.128/75 0,12%).
 • Ποσό δανείου από 15.000 έως 50.000 ευρώ.
 • Διάρκεια αποπληρωμής έως 15 έτη.
Χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις
 • Κάλυψη έως 40.000 ευρώ του κόστους αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού.
 • Κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με EURIBOR 3μήνου (περίπου 1,29%) + περιθώριο 7,34% (πλέον εισφορών του Ν.128/75 0,12%).
 • Ποσό δανείου από 1.500 – 40.000 ευρώ.
 • Διάρκεια αποπληρωμής από 3 έως 10 έτη.

Πράσινο Δάνειο Κατοικίας – Φωτοβολταϊκά

Το «Πράσινο Δάνειο Κατοικίας – Φωτοβολταϊκά» προσφέρεται για τη χρηματοδότηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10KW σε στέγες και ταράτσες ιδιόκτητων οικιών.

Με εμπράγματες εξασφαλίσεις
 • Κάλυψη έως 100% του κόστους αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού
 • Κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με Euribor 3μήνου (περίπου 1,29%) + περιθώριο 3,25% σήμερα (πλέον εισφορών του Ν.128/75, 0,12%) ή σταθερό επιτόκιο
 • Ποσό δανείου έως 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου για Α’ προσημείωση και 65% για Β’ προσημείωση
 • Διάρκεια αποπληρωμής έως 25 έτη
 • Περίοδος χάριτος προαιρετικά έως 6 μήνες
Με εκχώρηση της σύμβασης συμψηφισμού της ΔΕΗ
 • Κάλυψη έως 100% του κόστους αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού
 • Κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με Euribor 3μήνου (περίπου 1,29%) + περιθώριο 6,00% (πλέον εισφορών του Ν.128/75, 0,12%) ή σταθερό επιτόκιο
 • Ποσό δανείου 100% του κόστους αγοράς και εγκατάστασης
 • Διάρκεια αποπληρωμής έως 20 έτη
 • Περίοδος χάριτος προαιρετικά έως 6 μήνες

Στεγαστικό – Επισκευαστικό δάνειο με ή χωρίς εξασφάλιση & καταναλωτικό δάνειο «GREEN».

Το «Στεγαστικό – Επισκευαστικό» δάνειο, όπως και το καταναλωτικό δάνειο «GREEN», προσφέρονται για τη χρηματοδότηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10KW σε στέγες και ταράτσες ιδιόκτητων οικιών, με ή χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Με εμπράγματες εξασφαλίσεις
 • Κάλυψη έως 100% του κόστους αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού
 • Κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με μηνιαίο Euribor (περίπου 0,93%) + περιθώριο 3,75% (πλέον εισφορών του Ν.128/75, 0,12%)
 • Ποσό δανείου από 10.000 ευρώ
 • Διάρκεια αποπληρωμής από 2 έως 25 έτη
 • Περίοδος χάριτος 4 μηνών με καταβολή μόνο τόκων.
Χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις
 • Κάλυψη έως 100% του κόστους αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού
 • Κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με μηνιαίο Euribor (περίπου 0,93%) + περιθώριο 6% (πλέον εισφορών του Ν.128/75, 0,12%)
 • Ποσό δανείου από 3.000 έως 50.000 ευρώ
 • Διάρκεια αποπληρωμής από 2 έως 12 έτη
 • Περίοδος χάριτος 4 μηνών με καταβολή μόνο τόκων.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ «GREEN»

 • Ποσό δανείου έως και 20.000 ευρώ
 • Κυμαινόμενο επιτόκιο, σήμερα 8,75%, βασισμένο στο Βασικό Επιτόκιο Καταναλωτικής Πίστης (ΒΕΚ), (πλέον εισφορών Ν.128/75, 0,60%)
 • Διάρκεια δανείου από 1 έως 10 έτη

Ποια ψιλά γράμματα πρέπει να προσέξετε

 • Ζητείστε αντίγραφο της δανειακής σύμβασης πριν την υπογράψετε, ώστε να μπορέσετε με τη βοήθεια κάποιου ειδικού να δείτε τα λεγόμενα «ψιλά γράμματα».
 • Ζητείστε αντίγραφο με τις ακριβείς δόσεις του δανείου και την ανάλυσή τους σε τόκο και κεφάλαιο.
 • Φυλάσσετε πάντα τα αποδεικτικά πληρωμών.
 • Αποσαφηνίστε ακριβώς τα ποσά που θα πρέπει να πληρώσετε, εκτός από το ποσό του δανείου (π.χ. έξοδα φακέλου, ασφαλίστρων, προσημείωσης ακινήτου, κ.λπ., όπου αυτά απαιτούνται).

home ecoλογικό

Το δάνειο «home ecoλογικό» προσφέρεται για τη χρηματοδότηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10KW σε στέγες και ταράτσες ιδιόκτητων οικιών.

 • Κάλυψη έως 100% του κόστους αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού για ποσό έως 30.000 ευρώ
 • Κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με Euribor 3μήνου (σήμερα περίπου 1,29%) + περιθώριο 6,50% σήμερα (πλέον εισφορών του Ν.128/75, 0,60%)
 • Ποσό δανείου από 3.000 έως 30.000 ευρώ
 • Διάρκεια αποπληρωμής από 1 έως και 10 έτη
 • Περίοδος χάριτος 6 μήνες

Solar ecoλογικό

Το δάνειο «SolarEcoλογικό» προσφέρεται για τη χρηματοδότηση εγκατάστασης φωτοβολταικών συστημάτων έως 10kw σε στέγες και ταράτσες ιδιόκτητων οικιών.

Με εμπράγματες εξασφαλίσεις
 • Κάλυψη έως 100% του κόστους αγοράς και εγκατάστασης εξοπλισμού
 • Κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με Euribor 3μήνου (περίπου 1,29%) + περιθώριο από 3% έως 3,5% για όλη την διάρκεια του δανείου (πλέον εισφορών του Ν.128/75 0,12%)
 • Ποσό δανείου από 3.000 έως 60.000 ευρώ
 • Διάρκεια αποπληρωμής έως 25 έτη
 • Περίοδος χάριτος έως 6 μήνες με μηνιαία καταβολή μόνο τόκων
 • Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται υπογραφή σύμβασης εκχώρησης απαίτησης λόγω ενεχύρου, της σύμβασης συμψηφισμού για φωτοβολταϊκά συστήματα που υπογράφετε με τη ΔΕΗ Α.Ε.
Χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις
 • Κάλυψη έως 100% του κόστους αγοράς και εγκατάστασης εξοπλισμού
 • Κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με Euribor 3μήνου (περίπου 1,29%) + περιθώριο 5% έως 5,5% σταθερό για όλη τη διάρκεια του δανείου (πλέον εισφορών του Ν.128/75 0,12%)
 • Ποσό δανείου από 3.000 έως 50.000 ευρώ
 • Διάρκεια αποπληρωμής έως 15 έτη
 • Περίοδος χάριτος έως 6 μήνες με μηνιαία καταβολή μόνο τόκων
 • Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται υπογραφή σύμβασης εκχώρησης απαίτησης λόγω ενεχύρου, της σύμβασης συμψηφισμού για φωτοβολταικά συστήματα που υπογράφετε με τη ΔΕΗ Α.Ε.

Πράσινη Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικίας

Το δάνειο «Πράσινη Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικίας» προσφέρεται για τη χρηματοδότηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10KW σε στέγες και ταράτσες ιδιόκτητων οικιών, με ή χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Με εμπράγματες εξασφαλίσεις
 • Κάλυψη έως 100% του κόστους αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού
 • Κυμαινόμενο επιτόκιο 6,40% (πλέον εισφορών του Ν.128/75, 0,12%)
 • Ποσό δανείου έως 100% του κόστους αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού
 • Διάρκεια αποπληρωμής έως 20 έτη
 • Περίοδος χάριτος 3 μήνες με καταβολή απλών τόκων
 • Σε κάθε περίπτωση απαιτείται υπογραφή σύμβασης εκχώρησης απαίτησης, λόγω ενεχύρου της σύμβασης συμψηφισμού για φωτοβολταϊκά συστήματα που υπογράφετε με τη ΔΕΗ Α.Ε.
Χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις
 • Κάλυψη έως 20.000 ευρώ
 • Κυμαινόμενο επιτόκιο 8,6% (πλέον εισφορών του Ν.128/75, 0,12%)
 • Ποσό δανείου έως 20.000 ευρώ
 • Διάρκεια αποπληρωμής έως 8 έτη
 • Σε κάθε περίπτωση απαιτείται υπογραφή σύμβασης εκχώρησης απαίτησης λόγω ενεχύρου, της σύμβασης συμψηφισμού για φωτοβολταϊκά συστήματα που υπογράφετε με τη ΔΕΗ Α.Ε.

«προηγούμενη71727374757677787980επόμενη»