Ενεργειακά Έργα

Φωτοβολταϊκά σε στέγες < 10KW

Φωτοβολταϊκά σε γήπεδα > 10KW

Νέα

09.03.2012, ΑΠΕ: αξιοποίηση της πρότασης Κουβέλη θέλει ο ΣΠΕΦ
Για αξιοποίηση των θετικών στοιχείων της πρότασης νόμου που υπέβαλε ο ανεξάρτητος βουλευτής Σπύρος Κουβέλης αναφορικά με την ανάπτυξη των ΑΠΕ στη χώρα μας  έκανε λόγο ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ) σημειώνοντας πως η «καθαρή» ενέργεια εγγυάται την αειφόρο ανάπτυξη παράλληλα με ενεργειακή ανεξαρτησία.

Αναλυτικότερα, ο ΣΠΕΦ συντάσσεται θετικά με:

- Τη διαχρονική οικονομική στήριξη των ΑΠΕ μέσω ενός σταθερού, επαρκώς ποσοτικοποιημένου, αδιάβλητου και υγιούς μηχανισμού με ισχύ Νόμου του Κράτους. Η υλοποίηση επενδύσεων στις ΑΠΕ αλλά και παντού, δεν μπορεί να βασίζεται σε σαθρά και συνεχώς μεταβαλλόμενα θεμέλια χωρίς μάλιστα και τις απαιτούμενες υποδομές.

- Την αποκατάσταση της αλήθειας στα μάτια του καταναλωτή όσον αφορά στο πραγματικό οικονομικό κόστος των ΑΠΕ συγκριτικά με τα ορυκτά καύσιμα και το αποτύπωμα τους στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Προς την κατεύθυνση αυτή η ενίσχυση του Ειδικού Λογαριασμού του Διαχειριστή με χρήματα από τον λιγνίτη κρίνεται ευδόκιμη αφού πέραν της άρσης των στρεβλώσεων στην ΟΤΣ μεταξύ άλλων συνδυάζεται και με την αλληλουχία των γενεών στις εξαντλήσιμες ενεργειακές πηγές. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η ορθή μετονομασία του τέλους ΑΠΕ όπως προτείνεται σχετικά.

- Την πραγματική λειτουργία ως οne-stop-shop της σχετικής Υπηρεσίας ΑΠΕ του ΥΠΕΚΑ, η οποία και θα οφείλει να δρα εντός ρητών και αποκλειστικών σύντομων προθεσμιών με την άπρακτη παρέλευση των οποίων η οιαδήποτε αιτούμενη έγκριση θα λογίζεται ανέκκλητα ως ληφθείσα. Αυτό θα μπορούσε να συνδυαστεί και με την μεθοδολογία «κυρώσεων» που προωθείται στο σ/ν του «Προγράμματος Ήλιος» περί της έκδοσης των αδειών όσον αφορά τις ρήτρες διασφάλισης της πραγματικής διευκόλυνσης των επενδυτών.

- Τη Νομοθετική κατοχύρωση επαρκούς μεταβατικού χρόνου στις όποιες μελλοντικές αλλαγές στην τιμολόγηση κριθεί σκόπιμο να εφαρμοστούν για τις κάθε φορά νέες επενδύσεις σε ΑΠΕ.

- Την κατοχύρωση της ειλικρινούς «δήλωσης ετοιμότητας» από πλευράς επενδυτή ΑΠΕ – τούτο έχει αποτελέσει και πρόταση του ΣΠΕΦ στο πρόσφατο παρελθόν- όσον αφορά στην ολοκλήρωση των έργων ευθύνης του και της προστασίας που αυτή θα συνεπάγεται για το οικονομικό τιμολογιακό καθεστώς της επένδυσης του από τις παραλείψεις και τυχόν αστοχίες του Διαχειριστή και του κρατικού μηχανισμού ευρύτερα.

ΣΠΕΦ

«προηγούμενη70717273747576777879επόμενη»