Ενεργειακά Έργα

Φωτοβολταϊκά σε στέγες < 10KW

Φωτοβολταϊκά σε γήπεδα > 10KW

Νέα

10.03.2012, Αλλάζουν όνομα οι HIT ηλιακές μονάδες της SANYO
Το όνομα των HIT ηλιακών μονάδων της SANYO στην Ευρώπη, μετατρέπεται σε Panasonic. Η αλλαγή αφορά μόνο το όνομα, καθώς δεν θα αλλάξει η δόμή πωλήσεων και η κατασκευή θα συνεχίσει να γίνεται στις ίδιες βάσεις παραγωγής της SANYO.Η αλλαγή αυτή του ονόματος γίνεται με σκοπό να επικεντρωθεί η διαχείριση των πόρων του Ομίλου Panasonic, προκειμένου να υπάρχει περισσότερη συνέργεια, και να αποτελέσει μέρος της παγκόσμιας στρατηγικής για την επέκταση των ηλιακών επιχειρήσεων του Panasonic Group. Οι εγγυήσεις και οι πιστοποιήσεις που έχουν ήδη λάβει τα προϊόντα της SANYO, θα συνεχίσουν να προσφέρονται και μετά την αλλαγή του ονόματος, η οποία αναμένεται μέσα στον Απρίλιο του 2012.

«προηγούμενη67686970717273747576επόμενη»